Vill du komma i kontakt med oss?

Om oss

bs-spar-007
Vi är ett familjeägt spårföretag med säte i Karlstad som bygger och underhåller spår i mellersta Sverige. Vår affärsidé är att erbjuda spårbundna och kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet.
Vårt mål är att ha en hög tillgänglighet och skapa ett långsiktigt förtroende till Er som kund. Vi har lång erfarenhet i branschen och våra kunder är allt från små till stora industrier, kommuner, Trafikverket och järnvägstransportföretag.

                                                                    Tjänster

Ett exempel på hur det fungerar med oss som entreprenör är att vi utför en säkerhetsbesiktning där ni får ett kostnadsförslag på att åtgärda eventuella fel. Vi går igenom anbudet tillsammans för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen. Ni får ett start- och slutdatum för entreprenaden och vi kommer alltid med full arbetsstyrka och maskiner vid genomförandet för att minimera trafikstörning och öka effektiviteten. När arbetet är slutfört gör en slutbesiktning tillsammans och besiktningsprotokollet signeras.

Från projektering till färdigt spår.

Vi bygger och monterar växlar.

Säkerhetsbesiktningen sker enligt TDOK 2014:0210

Vi finns tillgängliga dygnet runt.

Vi åtgärdar besiktningsanmärkningar.

Vi levererar järnvägsmaterial genom upparbetade kontakter med flera olika materialleverantörer.

Säkerhet och kvalitet

Kvalitet

 • Vi utgår från AB04/ABT94 för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster.
 • Vår personal har rätt utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter.
 • Alla instrument och mätverktyg kontrolleras och kalibreras varje år.
 • Vi är helförsäkrade genom entreprenadförsäkring.
 • Alla fordon och maskiner är besiktade och försäkrade.
 • Utrustningen är godkänd enligt myndighetskrav.
 • Järnvägsmaterialgaranti, 5 år för nytt och 2 år för begagnat.

Miljö

 • Spårab eftersträvar så miljöeffektiva lösningar som möjligt.
 • Spårab använder material av hög kvalitet för långsiktig hållbarhet.
 • Miljöfarliga kemikalier är uppmärkta och inlåsta i container med kemikalieförteckning.
 • Personalen är informerad om rutiner och åtgärder vid miljöfarliga situationer.
 • Vid inköp av fordon och maskiner eftersträvas så miljö- och bränsleeffektiva modeller som möjligt.
 • Spårab använder alltid miljöbränsle i våra mindre maskiner.
 • Källsortering och städning genomförs på varje arbetsplats.

Arbetsmiljö

Spårabs arbetsmiljöarbete innefattar:

 • Att efterleva Arbetsmiljöverket – organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
 • Att varje anställd har medbestämmande rätt och inflytande över sin arbetssituation.
 • Att nyanställda är informerade om våra policys och är anslutna till SEKO Väg och ban kollektivavtal.
 • Att riskinventeringar görs innan arbetsstart. Brister noteras och åtgärdas.
 • Att alla anställda får godkänd utrustning, hjälpmedel samt bra och funktionella arbetskläder.
 • Att tillbud eller olycka alltid rapporteras till arbetsmiljöansvarig.

Vi är Spårab

Vi har en bred personalkompetens med banarbetare, tillsynsman, säkerhetsbesiktningsman, spårsvetsare och signalare. I vår maskinpark ingår spårgående grävmaskin med slipersbytarblad, ballastsop och stoppaggregat likväl som mindre spårmaskiner, skruv-, borr- och kapmaskiner.

JONAS SALESKOG.

VD, säkerhetsbesiktningman

MAGNUS SALESKOG.

Arbetsledare, grävmaskförare och TSM

JONATHAN SALESKOG.

Lagbas, grävmaskinsförare och TSM

ADAM SALESKOG.

Banarbetare

.

Banarbetare

LINN NILSSON.

Styrelseledamot och kontorsansvarig.

Kontakta oss

Org. nr: 556675-3389

Momsnr/VAT: SE556675338901

Spårab AB

Kroppkärrsvägen 55

654 61 Karlstad

Sverige

E-mail:      jonassa@yahoo.se

Telefon:    0703 47 18 12 (Jonas), 0702 11 27 26 (Magnus)

RING OSS FÖR AKUT FELAVHJÄLPNING ELLER JÄRNVÄGSTEKNISKA FRÅGOR!